MEDIATAIDE - ANALYYSIA JA TULKINTAA 10


Kurssilla tutkitaan median ilmiöitä ja niiden vaikutuksia. Suunnitellaan jokin yhteistyöprojekti tai ollaan mukana toisen koulun tai muun tahon kutsumassa projektissa. Teemaksi valitaan ajankohtainen ilmiö. Toteutustavat vaihtelevat vuosittain.

Keväällä 2012 tehtiin ryhmätyönä installlaatio mediataiteen tutkimusten pohjalta. Tekstiä ja kuvia löytyy taikkarimedistit-blogista kevään 2012 kohdalta.