PELISUUNNITTELU 7


Kurssilla perehdytään pelien kuvalliseen ilmaisuun. Pelihahmojen ja tarinan luontia sekä sanallisesti että kuvallisesti. Hahmoja ja taustoja piirretään ja maalataan eri keinoilla, yhtä lailla käsin kuin tietokoneella. 

Kurssi keskittyy kuvalliseen ilmaisuun, mutta verkossa oleviin peleihin ja niiden toimintaan tutustutaan myös. Testataan ilmaisohjelmien toimivuutta.